Pozyskaj książkę
dla swojej biblioteki!

W ramach akcji BIBLIOTEKA BEZGLUTENOWA,

której jestem inicjatorką, możesz zdobyć książkę

o Janku wraz z zestawem innych książek i materiałów

o tematyce bezglutenowej.NAMÓW PRACOWNIKA TWOJEJ BIBLIOTEKI

DO UDZIAŁU W AKCJI!